VTV News
VTV News
 • 941
 • 245 867 203
KẾT QUẢ CUP C1 NGÀY 20/4 | TIN THỂ THAO [20/04/2017]
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x
► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj
► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4
► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm
► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x
Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi METUB Network.
Copyright © 2017 Vietnam Television , operated by METUB Network.
lượt xem: 114 122

Video

HỌC SINH BẮT ĐẦU KỲ THI LỚP 10 | CHÀO BUỔI SÁNG [06/08/2017]
lượt xem 61 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
SẢN PHẨM COLLAGEN TRÀN LAN TRÊN THỊ TRƯỜNG | CHÀO BUỔI SÁNG [06/08/2017]
lượt xem 45 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
TRIỀU TIÊN PHÓNG HÀNG LOẠT TÊN LỬA ĐỐI HẠM | CHÀO BUỔI SÁNG [06/08/2017]
lượt xem 93 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
ARDA TURAN RỜI ĐT THỔ NHĨ KỲ VÌ TẤN CÔNG NHÀ BÁO | TIN THỂ THAO [07/06/2017]
lượt xem 17 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
CÂU CHUYỆN ĐẰNG SAU VIỆC DEFOE Ở LẠI SUNDERLAND | TIN THỂ THAO [07/06/2017]
lượt xem 9 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
BẢN HỢP ĐỒNG ĐẦU TIÊN CỦA ARSENAL | TIN THỂ THAO [07/06/2017]
lượt xem 8 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
HƠN 1 NỬA PHÓ CHỦ TỊCH XÃ TRẺ ĐƯỢC BỐ TRÍ CÔNG TÁC | CHÀO BUỔI SÁNG [07/06/2017]
lượt xem 31 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
KHÁNH THÀNH TƯỢNG HỒ CHÍ MINH TẠI QUÊ HƯƠNG LENIN | CHÀO BUỔI SÁNG [07/06/2017]
lượt xem 25 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
THẬN TRỌNG CHUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN SANG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG | CHÀO BUỔI SÁNG [07/06/2017]
lượt xem 17 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
TẤN CÔNG BẰNG BÚA Ở PARIS | CHÀO BUỔI SÁNG [07/06/2017]
lượt xem 13 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN THÚC ĐẨY MẠNH MẼ HỢP TÁC | CHÀO BUỔI SÁNG [07/06/2017]
lượt xem 16 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
GIA TĂNG TÌNH TRẠNG CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ | CHÀO BUỔI SÁNG [07/06/2017]
lượt xem 22 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
SỨC HÚT CỦA CLB MANCHESTER UNITED | TIN THỂ THAO [06/06/2017]
lượt xem 9 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
CHEICK TIOTE (NEWCASTLE) QUA ĐỜI Ở TUỔI 30 | TIN THỂ THAO [06/06/2017]
lượt xem 5 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
MARTIAL MUỐN TIẾP TỤC GẮN BÓ VỚI MU | TIN THỂ THAO [06/06/2017]
lượt xem 4,1 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
CHÁY 13 HECTA RỪNG THUỘC VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO | CHÀO BUỔI SÁNG [06/06/2017]
lượt xem 12 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
HÀ NỘI ĐÁNH CHUYỂN, CHẶT HẠ HƠN 1.000 CÂY XANH | CHÀO BUỔI SÁNG [06/06/2017]
lượt xem 12 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
NỔ SÚNG TẠI ORLANDO FLORIDA, NHIỀU NGƯỜI BỊ THƯƠNG | CHÀO BUỔI SÁNG [06/06/2017]
lượt xem 10 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
ANH CÔNG BỐ DANH TÍNH 2 ĐỐI TƯỢNG BỊ TIÊU DIỆT | CHÀO BUỔI SÁNG [06/06/2017]
lượt xem 10 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
CẦN TRẢ LẠI MẶT ĐƯỜNG SAU THI CÔNG ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ | CHÀO BUỔI SÁNG [06/06/2017]
lượt xem 12 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA QUỐC HỘI NGÀY 6/6 | CHÀO BUỔI SÁNG [06/06/2017]
lượt xem 7 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
LẦN ĐẦU ÁP DỤNG LUẬT ĐÁ LUÂN LƯU 11M MỚI | TIN THỂ THAO [05/06/2017]
lượt xem 11 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
RAFAEL NADAL THẮNG ĐẬM TRONG SINH NHẬT THỨ 31 | TIN THỂ THAO [05/06/2017]
lượt xem 1,4 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
THÓI QUEN HÚT THUỐC LÁ CỦA NGƯỜI VIỆT | CHÀO BUỔI SÁNG [05/06/2017]
lượt xem 16 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
BẮT GIỮ 12 ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN KHỦNG BỐ Ở ANH | CHÀO BUỔI SÁNG [05/06/2017]
lượt xem 7 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
CÁC THÀNH PHỐ NGÀY CÀNG NÓNG HƠN | CHÀO BUỔI SÁNG [05/06/2017]
lượt xem 8 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
GALA TRÁI TIM CHO EM 2017 | CHÀO BUỔI SÁNG [05/06/2017]
lượt xem 8 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
HÀNG TRĂM NGƯỜI DÂN MẮC KẸT Ở MARAWI | CHÀO BUỔI SÁNG [05/06/2017]
lượt xem 6 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
HOÀ NHẠC HENNESSY LẦN THỨ 21 | CHÀO BUỔI SÁNG [05/06/2017]
lượt xem 5 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
MÙA HÈ SẼ NGÀY CÀNG KHẮC NGHIỆT | CHÀO BUỔI SÁNG [05/06/2017]
lượt xem 6 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
NẮNG NÓNG KỶ LỤC TẠI MIỀN BẮC | CHÀO BUỔI SÁNG [05/06/2017]
lượt xem 7 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
PHÒNG CHỐNG BỆNH NHỮNG NGÀY NẮNG NÓNG | CHÀO BUỔI SÁNG [05/06/2017]
lượt xem 5 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
HƠN 73.000 HỌC SINH VÀO LỚP 1O TẠI TP.HCM | CHÀO BUỔI SÁNG [02/06/2017]
lượt xem 6 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
NHỮNG CUỐN TỰ TRUYỆN NỔI TIẾNG TRONG BÓNG ĐÁ | TIN THỂ THAO [02/06/2017]
lượt xem 1,4 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
XÁC ĐỊNH NHỮNG ĐỘI BÓNG CUỐI CÙNG VÀO TỨ KẾT | TIN THỂ THAO [02/06/2017]
lượt xem 1,1 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
GẶP GỠ HLV KIATISAK TẠI GIẢI FIFA U20 THẾ GIỚI | TIN THỂ THAO [02/06/2017]
lượt xem 5 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
XE KHÁCH LÁI NHANH VƯỢT ẨU GÂY NGUY HIỂM GIAO THÔNG | CHÀO BUỔI SÁNG [01/06/2017]
lượt xem 6 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
BẢO VỆ TRẺ EM | CHÀO BUỔI SÁNG [01/06/2017]
lượt xem 5 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
BẮC BỘ VÀ TRUNG BỘ TRONG ĐỢT NẮNG NÓNG GAY GẮT NHẤT | CHÀO BUỔI SÁNG [01/06/2017]
lượt xem 4,7 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
CÔNG NGHỆ TRANG ĐIỂM TRONG ĐIỆN ẢNH HÀN QUỐC | CHÀO BUỔI SÁNG [01/06/2017]
lượt xem 6 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
KHÁNG SINH CỰC MẠNH CHỐNG SIÊU VI KHUẨN | CHÀO BUỔI SÁNG [01/06/2017]
lượt xem 4,3 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
TÁI LẤN CHIẾM VỈA HÈ VÀ NỖ LỰC GÌN GIỮ CỦA TP.HCM | CHÀO BUỔI SÁNG [01/06/2017]
lượt xem 4,7 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
THÔNG TIN TRƯỚC TRẬN CHUNG KẾT C1 | TIN THỂ THAO [01/06/2017]
lượt xem 5 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
DỰ ĐỊNH CỦA HLV ERNESTO VALVERDE TẠI BARCA | TIN THỂ THAO [01/06/2017]
lượt xem 1,7 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
NHỮNG CON SỐ ĐẶC BIỆT TRƯỚC TRẬN CHUNG KẾT C1 | TIN THỂ THAO [01/06/2017]
lượt xem 2,4 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
MỸ THỬ THÀNH CÔNG ĐÁNH CHẶN TÊN LỬA ĐẠN ĐẠO | CHÀO BUỔI SÁNG [31/05/2017]
lượt xem 8 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
PHÚ YÊN LÀM RÕ NGHI VẤN TÔM HÙM CHẾT | CHÀO BUỔI SÁNG [31/05/2017]
lượt xem 4,3 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
TĂNG VIỆN PHÍ VỚI NGƯỜI KHÔNG CÓ BẢO HIỂM | CHÀO BUỔI SÁNG [31/05/2017]
lượt xem 8442 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
THỦ TƯỚNG TỚI THỦ ĐÔ WASHINGTON | CHÀO BUỔI SÁNG [31/05/2017]
lượt xem 4,8 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
KỶ NIỆM 40 NĂM VN GIA NHẬP LIÊN HỢP QUỐC | CHÀO BUỔI SÁNG [31/05/2017]
lượt xem 4,2 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
REAL MADRID QUYẾT TÂM BẢO VỆ CHỨC VÔ ĐỊCH | TIN THỂ THAO [31/05/2017]
lượt xem 8 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
U20 VIỆT NAM VỀ NƯỚC TRONG SỰ CHÀO ĐÓN | TIN THỂ THAO [30/05/2017]
lượt xem 2 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
BARCELONA BỔ NHIỆM ERNESTO VALVERDE LÀM HLV TRƯỞNG | TIN THỂ THAO [30/05/2017]
lượt xem 9312 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
BAYERN MUNICH TRI ÂN PHILIPP LAHM | TIN THỂ THAO [30/05/2017]
lượt xem 7142 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
DJOKOVIC VÀ NADAL DỄ DÀNG ĐI TIẾP | TIN THỂ THAO [30/05/2017]
lượt xem 5202 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
BÃO LỚN TẠI NGA | CHÀO BUỔI SÁNG [30/05/2017]
lượt xem 3,3 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
CUỘC GẶP THƯỢNG ĐỈNH NGA - PHÁP | CHÀO BUỔI SÁNG [30/05/2017]
lượt xem 3 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
PHILIPPINES BẮT GIỮ 600KG MA TUÝ | CHÀO BUỔI SÁNG [30/05/2017]
lượt xem 3,3 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
SẼ NHẬN ĐĂNG KÝ XE QUA MẠNG | CHÀO BUỔI SÁNG [30/05/2017]
lượt xem 3 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
7 NGƯỜI TỬ VONG KHI ĐANG CHẠY THẬN NHÂN TẠO | CHÀO BUỔI SÁNG [30/05/2017]
lượt xem 4,7 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
TẠM GIỮ MÁY ĐÁNH BẠC NHẬP LẬU VÀO VIỆT NAM | CHÀO BUỔI SÁNG [30/05/2017]
lượt xem 2,9 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
JUVENTUS VÀ REAL MADRID CHUẨN BỊ TRƯỚC TRẬN CHUNG KẾT C1 | TIN THỂ THAO [29/05/2017]
lượt xem 33 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
THUỐC LÁ VÀ GÁNH NẶNG ĐÓI NGHÈO | CHÀO BUỔI SÁNG [29/05/2017]
lượt xem 3,5 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
TỐC ĐỘ VÀ TAI NẠN GIAO THÔNG | CHÀO BUỔI SÁNG [29/05/2017]
lượt xem 9 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
AIRBUS KHỞI CÔNG DÂY CHUYỀN LẮP RÁP MÁY BAY TẠI TRUNG QUỐC | CHÀO BUỔI SÁNG [29/05/2017]
lượt xem 2,4 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
LỄ TRAO GIẢI LIÊN HOAN PHIM CANNES | CHÀO BUỔI SÁNG [29/05/2017]
lượt xem 2,7 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC THĂM CHÍNH THỨC HOA KỲ | CHÀO BUỔI SÁNG [29/05/2017]
lượt xem 14 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
TỔNG THỐNG NGA THĂM PHÁP | CHÀO BUỔI SÁNG [29/05/2017]
lượt xem 2,3 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
TRIỀU TIÊN DƯỜNG NHƯ PHÓNG TÊN LỬA ĐẠN ĐẠO | CHÀO BUỔI SÁNG [29/05/2017]
lượt xem 2,9 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
YÊU CẦU GIẢM BỚT CÁC KỲ THI | CHÀO BUỔI SÁNG [29/05/2017]
lượt xem 2,4 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
PHỤ NỮ LĂNG MẠ CẢNH SÁT GIAO THÔNG XIN LỖI | CHÀO BUỔI SÁNG [29/05/2017]
lượt xem 2,7 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
CĐV VIỆT NAM TẬN HƯỞNG KHÔNG KHÍ WORLD CUP | TIN THỂ THAO [26/05/2017]
lượt xem 8 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
ĐT U20 VIỆT NAM KHÔNG THỂ LÀM NÊN BẤT NGỜ | TIN THỂ THAO [26/05/2017]
lượt xem 7052 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
TIẾN BỘ MỚI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT | CHÀO BUỔI SÁNG [26/05/2017]
lượt xem 2,5 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
TỔNG THỐNG INDONESIA THĂM ĐỊA ĐIỂM NỔ BOM | CHÀO BUỔI SÁNG [26/05/2017]
lượt xem 2,1 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
CẢNH SÁT VŨ TRANG TUẦN TRA TRÊN MỖI CHUYẾN TÀU Ở ANH | CHÀO BUỔI SÁNG [26/05/2017]
lượt xem 1,8 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
CHỮA UNG THƯ TRÊN MẠNG KHÔNG CÓ CƠ SỞ KHOA HỌC | CHÀO BUỔI SÁNG [26/05/2017]
lượt xem 1,5 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
KHỐC LIỆT CẠNH TRANH TAXI | CHÀO BUỔI SÁNG [26/05/2017]
lượt xem 1,2 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
KIỂM TRA VIỆC THÁM HIỂM XUYÊN HANG SƠN ĐOÒNG | CHÀO BUỔI SÁNG [26/05/2017]
lượt xem 1,4 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
NHẬT BẢN NỖ LỰC OLYMPIC TOKYO KHÔNG KHÓI THUỐC | CHÀO BUỔI SÁNG [26/05/2017]
lượt xem 1,1 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
KINH DOANH HẢI SẢN Ở HÀ TĨNH ỔN ĐỊNH TRỞ LẠI | CHÀO BUỔI SÁNG [25/05/2017]
lượt xem 1,4 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
NỔ BOM TẠI JAKARTA, INDONESIA | CHÀO BUỔI SÁNG [25/05/2017]
lượt xem 1,2 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
THI CHỨNG CHỈ TÀI CHÍNH CẦN BIẾT VỀ CÔNG NGHỆ | CHÀO BUỔI SÁNG [25/05/2017]
lượt xem 9752 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN NƯỚC BỐC CHÁY | CHÀO BUỔI SÁNG [25/05/2017]
lượt xem 1,3 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
ANH MỞ RỘNG ĐIỀU TRA VỤ TẤN CÔNG MANCHESTER | CHÀO BUỔI SÁNG [25/05/2017]
lượt xem 8902 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
MANCHESTER UNITED VÔ ĐỊCH EUROPA LEAGUE | TIN THỂ THAO [25/05/2017]
lượt xem 2,5 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
5 TRIỆU TRẺ EM UỐNG VITAMIN A MIỄN PHÍ | CHÀO BUỔI SÁNG [24/05/2017]
lượt xem 1,1 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
CÔNG BỐ DANH TÍNH KẺ ĐÁNH BOM LIỀU CHẾT TẠI ANH | CHÀO BUỔI SÁNG [24/05/2017]
lượt xem 5412 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
HẠ VIỆN NHẬT BẢN PHÊ DUYỆT DỰ LUẬT CHỐNG KHỦNG BỐ | CHÀO BUỔI SÁNG [24/05/2017]
lượt xem 9452 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
XU HƯỚNG VỀ QUÊ LẬP NGHIỆP | CHÀO BUỔI SÁNG [24/05/2017]
lượt xem 1,4 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VỀ QUY HOẠCH ĐẢO SƠN TRÀ | CHÀO BUỔI SÁNG [24/05/2017]
lượt xem 8202 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
NHỮNG LỜI ĐỘNG VIÊN ĐẾN TỪ CÁC HUYỀN THOẠI CỦA MU | TIN THỂ THAO [24/05/2017]
lượt xem 5982 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
CONTE LÀ HLV XUẤT SẮC NHẤT NGOẠI HẠNG ANH | TIN THỂ THAO [24/05/2017]
lượt xem 9482 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
BARCA LIÊN TỤC GẶP RẮC RỐI VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT | TIN THỂ THAO [24/05/2017]
lượt xem 6092 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
NHỮNG ĐIỂM NHẤN TRONG CHỨC VÔ ĐỊCH CỦA REAL MADRID | TIN THỂ THAO [23/05/2017]
lượt xem 1,3 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
ĐT U20 VIỆT NAM CHIA ĐIỂM ĐÁNG TIẾC | TIN THỂ THAO [23/05/2017]
lượt xem 8502 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
TỪ CHỐI THANH TOÁN 3.000 TỶ ĐỒNG TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ | CHÀO BUỔI SÁNG [23/05/2017]
lượt xem 8962 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
XỬ PHẠT 2 CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG | CHÀO BUỔI SÁNG [23/05/2017]
lượt xem 1,8 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
HÀ NỘI THIẾU NƯỚC SINH HOẠT MÙA HÈ | CHÀO BUỔI SÁNG [23/05/2017]
lượt xem 9422 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
KHỞI TỐ NGUYÊN CHỦ TỊCH HĐQT VINACONEX | CHÀO BUỔI SÁNG [23/05/2017]
lượt xem 9592 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...
MESSI CHIẾM ƯU THẾ TRONG CUỘC ĐUA CHIẾC GIÀY VÀNG CHÂU ÂU | TIN THỂ THAO [23/05/2017]
lượt xem 2,2 N2 năm trước
VTV News là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam. Ấn Đăng ký ngay: goo.gl/6WeR1x ► Xem thêm nội dung giải trí nổi bật VTV Go: goo.gl/XUJuqj ► Xem thêm nội dung cho trẻ em VTV Kids: goo.gl/xTZGN4 ► Xem thêm nội dung truyền cảm hứng VTV Life: goo.gl/aAcyXm ► Cập nhật tin tức nhanh nhất VTV News: goo.gl/6WeR1x Bản quyền thuộc về VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam, vận hành bởi M...

NHẬN XÉT

 • djenvj88 djenvj88
  djenvj88 djenvj88 4 giờ trước

  Ko có táo năm nay rồi. Sao ko nói lời chia tay chứ.

 • Ngoc Thuoc Vu
  Ngoc Thuoc Vu 4 giờ trước

  Xem lại TQ bệnh củaTD chưa nặng như bây giờ .

 • Binh Huynh
  Binh Huynh 5 giờ trước

  bây giờ là 2/1/2020 ( âm lịch) ko có táo quân buồn quá nên xem lại từ đầu

 • Đông Vũ ngọc
  Đông Vũ ngọc 5 giờ trước

  xem lại táo quân hay và hơn táo 2020 chả hay tý nào.Có ai cùng ý kiến cùng mình không?

 • Trưởng Nguyên
  Trưởng Nguyên 6 giờ trước

  Tèo cool thế

 • Nam mariô
  Nam mariô 6 giờ trước

  Mùng 2 Tết 2020

 • Vui Mac
  Vui Mac 6 giờ trước

  12 năm r

 • công xuân
  công xuân 6 giờ trước

  Mùng 2 Tết 2020 xem lại vẫn hay quá :)

 • Van san Nguyen
  Van san Nguyen 7 giờ trước

  Ok

 • Thúy Cao slna
  Thúy Cao slna 7 giờ trước

  Mùng 2 Tết 2020 ngồi xem lại hết. Vui hơn đi chơi Tết :))

 • vljfg gfjjhh
  vljfg gfjjhh 7 giờ trước

  Tao đang hay mà năm nay dưng buôn qua

 • Trần Hán Minh
  Trần Hán Minh 7 giờ trước

  10 năm rồi

 • Ác Quỷ
  Ác Quỷ 8 giờ trước

  M2 tết

 • Op Po
  Op Po 8 giờ trước

  C

 • Ngoc Thuoc Vu
  Ngoc Thuoc Vu 9 giờ trước

  Cắt nốt kênh phản xạ ngươc cuối cùng cho cơ chế tự động khiển của xã hội . Từ nay các vị tha hồ tự xướng , xã hội như thế nào kệ nó

 • thien trân
  thien trân 9 giờ trước

  Vây chương trình táo quân từ tết này trở đi (Canh tí ) còn lại trong hoài niệm , buồn !

 • Nam Phan
  Nam Phan 9 giờ trước

  cũ là mới, mới nhưng luôn cũ.cũ và mới giống nhau cùng tồn tai mãi.đó là chân lý mất rồi.

 • thuy nguyen
  thuy nguyen 10 giờ trước

  Có ai vừa đọc cmt vừa xem như mk ko😄 Mùng 2 tết Canh Tí h ms xem

 • Ngocanh Le
  Ngocanh Le 11 giờ trước

  mùng 2 tết 2020, ngồi xem lại càng thấy tiếc vô cùng chương trình Táo Quân. Phải chăng Táo Quân làm quá sâu sắc nên buộc phải dừng.

 • Trân Hồ
  Trân Hồ 12 giờ trước

  Buồn quá táo quân năm nay thay nhân vật từ các táo thành người dân

 • Meme of Legend
  Meme of Legend 12 giờ trước

  39:58

 • Nguyên Chào Anh
  Nguyên Chào Anh 14 giờ trước

  Hay sao 🎆🎇✨🎑

 • Một Bữa No
  Một Bữa No 14 giờ trước

  Thôi thým ơi con lạy mẹ 🤣 Mùng 2 tết 2020

 • đặng Cương
  đặng Cương 15 giờ trước

  Xem lại vẫn hay

 • Thai Lam
  Thai Lam 19 giờ trước

  Tao bac dau la hay nhut...

 • Ji Kook
  Ji Kook 19 giờ trước

  5:53 😅

 • Bống Bang TV TV
  Bống Bang TV TV 22 giờ trước

  2/1/2020

 • Thơ Nguyễn
  Thơ Nguyễn Ngày trước

  Đầu năm 2020 nhưng vẫn còn xem . Cực kỳ thích chú này . Vai nào củng hay

 • Trần Hồng Điệp
  Trần Hồng Điệp Ngày trước

  Vãi l quả ngọc hoàng này làm cười sặc luôn.

 • Nguyễn Quyết Thành
  Nguyễn Quyết Thành Ngày trước

  2020 =))))

 • vljfg gfjjhh
  vljfg gfjjhh Ngày trước

  Không co tao mơi vao đây xem lai vây nhơ tao môi lân têt đên

 • Ky Bui
  Ky Bui Ngày trước

  2000.. năm đó mới 5 tuổi.. nay đã đầu 2 r

 • Shop Fpt
  Shop Fpt Ngày trước

  1-1-2020

 • anna vu
  anna vu Ngày trước

  Xem đi xem lại vẫn thấy Táo quân là hay nhất 💞💞💞

 • Trân Hồ
  Trân Hồ Ngày trước

  2020 vẫn có táo quân mà

 • ỉn thúi
  ỉn thúi Ngày trước

  25-1-2020

 • ỉn thúi
  ỉn thúi Ngày trước

  25-1-2020

 • Phúc Đào
  Phúc Đào Ngày trước

  26.01.2020

 • Trung Vũ Đức
  Trung Vũ Đức Ngày trước

  Mùng 1 tết 2020 :)) toàn miền bắc mưa đá

 • Trần Hồng Điệp
  Trần Hồng Điệp Ngày trước

  Táo hay thế mà tự nhiên không làm nữa là sao nhỉ.tết không có pháo giờ lại thêm không có táo mất tết rồi còn đâu.

 • Nhơn Dương
  Nhơn Dương Ngày trước

  Chuong trinh tao ai la tro ly đo , đang hay thi het tap 1 ma ko thay tap 2 vay

 • Nhơn Dương
  Nhơn Dương Ngày trước

  Sao con phan sau ma ko thay tap tiep theo he , đang hay

 • Đặng Hữu Hòa
  Đặng Hữu Hòa Ngày trước

  Ngọc Hoàng cần xử Nam Tào và BẮc Đẩu ngay, mới thấy 2 thằng cận vệ bên mình khốn nạn làm sao.Đáng lẽ phải thay Nam Tào và Bắc Đẩu khác mới được.

 • Zao Zao
  Zao Zao Ngày trước

  Không ngờ quang thắng bảnh lại quẩy bar tốt

 • Giang Hoàng
  Giang Hoàng Ngày trước

  Chửi đúng chửi nhiều thấy nhục nên cấm

 • hongnga nguyen
  hongnga nguyen Ngày trước

  Thiên đình cả thế giới lấy nha làm gì của dân tộc. Lại linh bo rồi. Trời đất chỉ cho dân o không o cho con cháu về sau mang trời ra thì coi là chế độ thích lấy là lấy sao.

 • Super tv 05
  Super tv 05 Ngày trước

  cháu ra đời sau táo quân 2005 hai tháng (đẻ tháng 2 âm)

 • Trang Nguyễn
  Trang Nguyễn Ngày trước

  hahi

 • Hương Nguyễn
  Hương Nguyễn Ngày trước

  ❤❤

 • binh ha
  binh ha Ngày trước

  Tiếc cho hiệp gà,đáng ra là phải chung mâm với những người còn lại

 • Thu Minh
  Thu Minh Ngày trước

  Táo 2014 luôn xuất sắc nhất luôn. Vừa thâm vừa hài

 • Nguyet Bui
  Nguyet Bui Ngày trước

  suốt ngày gọi Bắc Đẩu là ông và anh

 • nguyễn thị năm
  nguyễn thị năm Ngày trước

  Mùng 1 Tết 2020 - nằm xem Táo 2014. Năm nay buồn vì không có 🍎

 • Chi Khanh
  Chi Khanh Ngày trước

  Thứ 7 ngày 25 tháng 1 năm 2020 ai còn xem 😉 1 chút kỹ niệm

 • Thuần Lự
  Thuần Lự Ngày trước

  Hôm Nay 1/1/2020 năm Canh Tý Tết Nguyên đán chúc mọi người năm mới vui vẻ hạnh phúc... Hôm qua không có Táo Quân chán quá hn mò lên đây coi ...ai như tui cho xin like

 • Anh Là Trùm
  Anh Là Trùm Ngày trước

  Ai đang xem ko 25/1/2020

 • huy cường
  huy cường Ngày trước

  16 n.rùi. Có gđ sớm con mình 16t rùi. Bts. Số vong theo nên h này vẫn chưa lấy đc vợ Bts con ma theo tao

 • Thắng Nguyễn
  Thắng Nguyễn Ngày trước

  25/1/2020 còn xem ko

 • Tuyet Nguyen
  Tuyet Nguyen Ngày trước

  Ahhhhhiiiii hay quá

 • Quyến Phạm
  Quyến Phạm Ngày trước

  Xem cười chảy nc mắt, đang lạnh mà nóng cả người. Hay quá. Rất thích Xuân Bắc, Tự Long, Quang Thắng, Công Lý.

 • Huệ Huệ
  Huệ Huệ Ngày trước

  Mùng 1 Tết 2020 ngồi xem lại Táo Quân ❤️

 • Bui Duc
  Bui Duc Ngày trước

  Xem đi xem lại vẫn thấy táo năm này hay nhất.

 • Phuong Thao Tran
  Phuong Thao Tran Ngày trước

  1/1/2020 âm lịch đang phải xem lại

 • Son John
  Son John Ngày trước

  1/1/2020 tết nguyên đán canh tý trời đổ mưa cả ngày chẳng đi du xuân đc may có táo quân cũ để cày.

 • Ngoc Thuoc Vu
  Ngoc Thuoc Vu Ngày trước

  Càng xem càng tiếc

 • Thị Hoà Nguyễn
  Thị Hoà Nguyễn Ngày trước

  Có chỉ Trung o thèm xem

 • tuanvinh lam
  tuanvinh lam Ngày trước

  Đang xem quan cáo thấy get càng ko mua

 • MINH HIỆN ĐÀO
  MINH HIỆN ĐÀO Ngày trước

  Hết diễn viên nữ rồi hay sao mà mấy thằng đực cứ diễn bê đê thế . Có hay đâu mà diễn bê đê

 • tùng nguyễn
  tùng nguyễn Ngày trước

  phần này là hài nhất từ lúc táo quân ra đời

 • Thạy Bon
  Thạy Bon Ngày trước

  Khoái lắm cái câu... Đi đâu hệ, hôm nào rảnh qua nhà uống rượu hệ

 • Đao Mai
  Đao Mai Ngày trước

  mùng 1 tết canh tý 2020

 • GUZYN KANG
  GUZYN KANG Ngày trước

  Hai nhu cut

 • Kiên Phạm
  Kiên Phạm Ngày trước

  Mùng 1 tết Canh Tý. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, thành công, hạnh phúc

 • Thanh Lan Đàm
  Thanh Lan Đàm Ngày trước

  tết 2020 ngồi xem lại, k còn táo buồn mất bn

 • Gabbi
  Gabbi Ngày trước

  Hôm nay là mồng 1 Tết 2020. Ngồi xem lại. 9 năm đã trôi qua. Khi xem lại vẫn thấy đúng với thực tế, vẫn gần gũi và hài hước. Có gì đó rưng rưng những giây phút cuối. Bởi lẽ Táo quân gắn với những kỉ niệm bao nhiêu năm rồi mong chờ tối 30, luôn bảo bố mẹ dù bắt con làm gì thì 20h tối cũng phải để con ngồi xem Táo Quân. 😊 Cũng bời vì quá yêu các cô các chú, bao nhiêu năm gắn bó vời chương trình. Ngày ấy họ vẫn còn trẻ, nhìn khá gầy mà giờ trên khuôn mặt mỗi cô chú cũng đã có những vết hằn của thời gian... Năm 2011 thực sự hay... Mãi yêu Táo. Mãi yêu các cô chú.

 • Hoa Nguyen
  Hoa Nguyen Ngày trước

  Xin cam on Tat Ca Các Anh Chi Em da lam CHUONG TRINH TAO QUAN HANG NAM . Da thay mat người dan de noi len nhung điều rất can fai noi ! Xin kinh chuc TAT CA MOI NGƯỜI DON XUÂN VUI VE VA MOT NAM MOI HY VONG NHIỀU ĐIỀU TỐT ĐẸP !!! 30 Tết 2019 .

 • Name No
  Name No Ngày trước

  Mồng 1 Tết 🌻🌻🌻

 • Văn Thân Nông
  Văn Thân Nông Ngày trước

  Mùng 1Tết 2020 còn ai đang xem như tui hông

 • Nguyet Bui
  Nguyet Bui Ngày trước

  khi xem táo quân 2020, thì Bắc Đẩu là con gái mà gọi là anh???

 • Nguyet Bui
  Nguyet Bui Ngày trước

  ở đoạn đầu, bảo anh chàng là: "con của bố em", thế bố tên gì?

 • luc tang
  luc tang Ngày trước

  Ky qq

 • Thắng Nguyễn
  Thắng Nguyễn Ngày trước

  đột ngột thế này k lên được =))

 • Ác Quỷ
  Ác Quỷ Ngày trước

  25/1/2020

 • tuấn anh hoàng
  tuấn anh hoàng Ngày trước

  Mùng 1 tết 2020 ai xem lại điểm danh phát

 • Hien Nguyen
  Hien Nguyen Ngày trước

  Hay lắm

 • Ngọc Nguyễn
  Ngọc Nguyễn Ngày trước

  Xem lại vì 2020 k có táo xem

 • Duy Khanh
  Duy Khanh Ngày trước

  Toc tien de toc dai dep hon

 • naruto hoangkhiem
  naruto hoangkhiem Ngày trước

  Sáng mùng 1.. năm canh tý 25.1.2020.. ngồi xem lại ...

 • Ngot Pham
  Ngot Pham Ngày trước

  Năm nay không muốn xem

 • Hang Le Thi
  Hang Le Thi Ngày trước

  Năm nay Ko có táo quân tự dưng 20h cứ ngóng. Xem gặp nhau cuối năm thấy chủ đề buồn buồn Ko có tiếng cười thầm thuý như mọi năm

 • Game Mobie
  Game Mobie Ngày trước

  Mùng 1 tết 2020 ai xem cho đỡ buồn k

 • Ben Preston
  Ben Preston 2 ngày trước

  Người Mỹ mà sang Québec thì họ phải biết tiếng Pháp rồi chứ hay là họ sang đây họ học tiếng Pháp có người dạy cho học tiếng Pháp bên này nhỉ? Không biết là họ có ở hẳn luôn bên đó hay không hay là họ ở một thời gian xong họ lại quay trở về nước?

 • Trần Hồng Điệp
  Trần Hồng Điệp 2 ngày trước

  Mình thích Xuân Bắc và nhất là Tự Long hay hát.thích nhất mà hát hò của Tự Long.

 • hieu maitrong
  hieu maitrong 2 ngày trước

  0 giờ 41 phút 25/1/2020

 • anh dinh
  anh dinh 2 ngày trước

  24/1/2020

 • Win Davan
  Win Davan 2 ngày trước

  Năm canh tý táo tàu..táo chả da táo tàu chả da tàu

 • Dung Hoàng Hoàng
  Dung Hoàng Hoàng 2 ngày trước

  Ko thích hài miên nam

 • Nam Le
  Nam Le 2 ngày trước

  24/1/2020(30 Tết) ai xem giơ tay

 • Đỗ Bảo Trân
  Đỗ Bảo Trân 2 ngày trước

  Năm nay vẫn có táo quân nhưng tại sao lại ko như thế này :<<< Ta ko biết bh kết thúc nên chẳng biết bh để tạm biệt. Một năm Canh Tý buồn :((